uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Azylový dům


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek

Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podpory, případně pomoci k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb klientů. Služba vede klienty k zodpovědnosti, k respektování pravidel a motivuje je k aktivitě tak, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Noclehárna pro muže


Sociální služba

noclehárny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Bahno-Příkopy 1309, Frýdek-Místek

Posláním noclehárny střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí pro přenocování a vykonání osobní hygieny mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služba nabízí pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.

více

Centrum sociálních služeb Ostrava
Centrum sociálních služeb Ostrava


Sociální služba

domy na půl cesty

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Věková skupina

do 26 let věku

Adresa zařízení

Antonínovo náměstí 92, Frýdek-Místek (kancelář)

Předmětem činnosti služby jeposkytovaní ubytování a podpory při vstupu do samostatného života mladým dospělým ve věku 18 až 26 let, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, odcházejí z pěstounské péče, jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo nemají vhodné zázemí v rodině, s hlavním cílem začlenění uživatelů do běžné společnosti. Služba je poskytována za úhradu a na přechodnou dobu, zpravidla na období jednoho roku s možností prodloužení.
Kapacita: 9 lůžek ve 3 samostatných bytových jednotkách.

více

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Československé armády 797, Frýdek-Místek

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frýdku-Místku je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

více

Slezská diakonie
Projekt Housing first


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Kostikovo nám. 646, Frýdek-Místek

Web

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení její schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Podpora je poskytována jednotlivcům, párům nebo rodinám včetně osob s duševním onemocněním podle jejich individuálních potřeb.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

matky od 18 let s nezaopatřenými dětmi

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Středisko SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi,  poskytuje dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba se snaží individuální podporou řešit jejich situaci tak, aby se mohly začlenit do běžné společnosti a nalezly vhodné bydlení. Služba je určena matkám ve věku od 18 let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba není určena osobám, které jsou zcela imobilní.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Posláním střediska SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, je poskytovat dočasné ubytování ženám ve věku od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba podporuje klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a začlenily se do běžné společnosti. Služba není určena ženám vyžadujícím bezbariérový přístup, nebo ženám závislým na pomoci druhé osoby v úkonech péče o vlastní osobu.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Noclehárna pro ženy


Sociální služba

noclehárny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Posláním služby noclehárna střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu ženám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Využitím hygienického zařízení, přenocování
a poskytnutím základního sociálního poradenství usiluje služba o začlenění klientek do běžného života
a řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je určena ženám ve věku od 18 let, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají osobní zájem aktivně řešit svou situaci.
Služba není určena ženám, které:
- nejsou schopny pohybu bez cizí pomoci nebo potřebují bezbariérové prostředí
- jsou nesoběstačné v základních životních úkonech (vykonání osobní hygieny)
- vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu vyžadují hospitalizaci
- jsou pod vlivem alkoholu (nad 1 ‰ alkoholu v dechu) nebo jiných omamných látek

Poskytování služby je každý den od 19:00 - 6:45 hodin.

více